Vidensbank

Vores arbejde består ikke blot af en passion for at gøre en forskel for udsatte børn og unge, men bunder også i en hel del opdateret viden om feltet, så det rent faktisk lykkes i praksis. 


Hvem er de anbragte børn og unge?

Hvor mange børn og unge anbringes i Danmark og hvad indebærer det egentligt? Find svaret på de mest stillede spørgsmål. 

Læs her ...

Udsatte børn og unges skolegang

Skoleskift, indlæringsbesvær og andre problemer ses i langt højere grad hos anbragte end hos deres ikke-anbragte jævnaldrende.

Læs her ...

Bibliotekernes betydning

Flere og flere folkebibliotekerne lukker, hvilket er problematisk for børn og unges fremtid i særligt de mindre byer.

Læs her ...

Læsning mindsker stress

Udsatte børn og unge lever ofte i en verden af kaos. Undersøgelser viser, at læsning er et af de mest effektive midler til stressreducering.

Læs her ...


There is no friend as loyal
as a book.


Ernest Hemingway